HOME DIGITAL ART 1 DIGITAL ART 2 TRADITIONAL OTHER STUFF CONTACT ME

Welcome to my little piece of the internet

I'm an environmental health officer, working in a small town not far from Stockholm (Sweden). In my free time I like to draw and paint. I mostly work digitally, with inspiration from fantasy and mythology. I do not have much formal training but have studied Art History for a bit and also attended a few drawing courses. On this site you will find some of my work and a bit of random things in my "Other Stuff" section. Enjoy!

Jag är en miljö- och hälsoskyddsinspektör som bor och jobbar i en mindre ort inte alltför långt ifrån Stockholm. Min fritid ägnar jag till stor del åt att rita och måla. Jag arbetar främst digitalt och med fantasy och mytologimotiv. Jag har inte någon konstnärsutbildning utan är en glad amatör, även om jag gått några kurser i konsthistoria och teckning. Här kan du se en del av mina bilder samt lite annat under "Other Stuff". Välkommen!

Share |
Charlotte Ahlgren © 2010
All contents on these pages are created and copyrighted by Charlotte (me). Do not use without permission.
*with the exception of the Share/AddThis widget on this page*